thumb_abef237be1ecddc9cea597bc1329492b

al meer dan 75 jaar een begrip in de stad Groningen!